Contact US

                 TESC logo

                  Tong Eann Shutters Co., Ltd.

                  Address: No.22, Lane 130, Hu’An Rd., Qingahui District,  Taichung City, Taiwan 43645.

                  Tel:+886-4-26112999

                  Fax:+886-4-26112826

                  Email: tesc@tescmotor.com

Contact Now